Home  |  + 31 (0)10 461 45 25

Disclaimer

Copyright © Copyright 2011 Piecom Cleaning Products, Bovendijk 217, 3045 PD Rotterdam, The Netherlands. All Rights Reserved.     

Intellectueel Eigendom

Niets van deze website mag gekopieerd, gereproduceerd, opgeslagen in een database, gedisplayed, verzonden of op welke manier ook, elektronisch, mechanisch, gedrukt, gefotografeerd verspreid worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Piecom Cleaning Products met uitzondering van het feit dat u een kopie van de informatie op deze site op een computer mag downloaden voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Het veranderen van (informatie op) deze website of gebruik van (de informatie op) deze website voor enige andere reden is een inbreuk op het copyright en overige rechten van Piecom Cleaning Products.     

Aansprakelijkheid

In geen geval is Piecom Cleaning Products aansprakelijk voor enig verlies of incidentele, directe of indirecte schade resulterend uit het gebruik, misbruik of het niet kunnen gebruiken van (de informatie op) deze website, zelfs niet als Piecom Cleaning Products geattendeerd wordt op de mogelijkheid dat dit soort schade zou kunnen ontstaan.     

Garantie

Deze website en alle informatie op deze website wordt aangeboden op een 'as is' basis. Piecom Cleaning Products geeft geen expliciete of impliciete garanties over de volledigheid, prestaties, accuraatheid, betrouwbaarheid, kwaliteit en geschiktheid voor gebruik ten behoeve van een specifiek doel van deze website en alle informatie op deze website.     

Laatste wijziging

Deze wettelijke kennisgeving is voor het laatst geüpdatet op 20 januari 2011.     

Toepasbaar recht

De bovenstaande condities zijn opgesteld naar Nederlands recht. Enig dispuut voortkomend uit deze condities zal alleen voor een Nederlandse rechtbank gebracht kunnen worden.